6148140648497152
Cle de la glace - Q10 抗敏舒緩面膜 / 10片裝 L600590 / Cle de la glace - Q10 Calme Skin Therapy Mask / 10 sheet mask L600590 Q10抗敏舒緩面膜 / 10片裝 適合膚質 : 敏感性皮膚 / 乾及脆弱性皮膚 產品成份 Q10, 海洋骨膠原、洋甘菊萃取、B葡聚糖、金鏤梅萃取、玫瑰花水萃取 使用方法 每星期用1-2次。於潔面後,將面膜紙貼於面上約10-15分鐘後,以清水洗淨。 注意 避免本產品直接觸及眼睛,如不慎觸及,請立即 Product #: laglacebeauty-Cle de la glace - Q10 抗敏舒緩面膜 / 10片裝 L600590 / Cle de la glace - Q10 Calme Skin Therapy Mask / 10 sheet mask 2024-03-20 Regular price: $HKD$168.0 Available from: laglacebeautyIn stock